VietSchool Mobile

Xem kết quả học tập, hạnh kiểm mọi lúc mọi nơi.

VietSchool Mobile

Kết quả học tập

Xem điểm, hạnh kiểm, nhận xét, các báo cáo phân tích kết quả học tập.

Thời khoá biểu, thông báo

Xem thông báo, thời khóa biểu, lịch báo giảng .

Thông báo tự động, nhanh chóng, liên tục

Hệ thống tự động báo ngay khi có điểm, thông báo hoặc thời khoá biểu mới.

Đầy đủ, tiện lợi

Tra cứu thông tin đầy đủ, tiện lợi và chủ động hơn.